SARI BAT ZURE LAGUNTZAGATIK / UN PREMIO A TU COLABORACIÓN

Below angle of happy teens showing thumbs up

Elexalde Institutuko Guraso-Elkarteak -IGEk, IBERIKO eta BONBOIEN LOTEA ZOZKETATUKO DU BERE KIDEEN ARTEAN!!!

Torrezabalen egin beharreko zozketa – 1. solairuan, abenduaren 10ean, 19: 00etan.
IGEren webgunean eta facebooken argitaratzeko. Institutuaren bidez jakinaraziko diogu familiari. Lotea hartzeko data: abenduaren 17an BAT EGIN EZAZU! Zure seme-alabek zure laguntza behar dute IGE aktiboagoa izateko!!

BAZKIDE EGIN abenduaren 10a baino lehen.

15 € urtean / familia bakoitzeko Kontu-zenbakia: ES28 3008 0257 21 3247641024 (ikaslearen izena jarri behar da)

Jarduerak kudeatzen ditugu Institutuan:

– URTEKARIA /ORLAK -DBHko 4. maila eta Batxilergoko 2. maila

– Kideentzako (ikasleentzako) PREZIO BEREZIAK: ikastetxeko txango kulturaletan eta urtekarian

– Euskararen eguna –Txokolatada-, hitzaldiak, motibazio saioak, inauterietako sariak

– Ikasturte amaierako festa -txoripan, edariak-. Batxilergoko 2. mailako amaiera-festa

– Gurasoentzako prestakuntza-hitzaldiak

– Kirol-materialaren partida

– Ikastetxerako autobusak ikasturtean zehar. Selektibitatera joateko autobusa

– Eusko Jaurlaritzaren eta Udalaren diru-laguntzak.

– Eta askoz gehiago zure laguntzarekin!!

¡La AMPA de Elexalde Institutoa, SORTEA ENTRE SUS MIEMBROS LOTE DE IBÉRICOS Y BOMBONES!

Sorteo a realizar en Torrezabal – 1º planta, martes 10 de diciembre, 19h. A publicar en la web de la AMPA y facebook. Informaremos a la familia a través del Instituto. Recogida del lote, 17 dic. ¡ÚNETE! ¡Tus hijos e hijas necesitan de tu apoyo para una AMPA más activa!!

HAZTE SOCIO/A antes del 10 diciembre.

15€ anuales / familia Nº cuenta: ES28 3008 0257 21 3247641024 (indicando nombre del alumnado)

Gestionamos actividades en el Instituto:

-ANUARIO / ORLAS -4º ESO y 2ª BATX

-PRECIOS ESPECIALES para miembros (alumnado): Excursiones culturales del centro y anuario

-Euskararen eguna –txokolatada-, charlas escritores, motibazio saioak, premios carnavales.

-Fiesta fin de curso -txoripan, bebidas-.

-Fiesta fin 2º BATX

-Charlas formativas para madres y padres

-Partida material deportivo

– Autobuses al centro durante el curso. Bus selectividad

-Subvenciones G.V y Ayto.

– ¡Y muchas más con tu ayuda!!  

Elexaldeko Gurasoen Elkartearen (EGE) Ohiko Batzar Orokorra Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Padres y Madres de Elexalde

Urriaren 8an, GANDASEGI ESKOLAKO Areto Nagusian 18:00etan lehenengo deialdian eta bigarrenear 18:30etan leku berean. Gai-zerrenda:

8 de Octubre en el Areto Nagusia de la ESCUELA GANDASEGI a las 18:00 y en segunda convocatoria a las 18:30 horas en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día:

1. 2018/19 ikasturtearen kontuen irakurketa eta onarpena

2. 2018/19 ikasturtearen EGEk egindako ekintzak

3. Komisioak: autobusa, 2. Batxilergo kurtso amaierako festa

4. Galde-eskeak

 

1. Lectura y aprobación de las cuentas del curso2018/19

2. Actividades realizadas por el AMPA durante el curso2018/19

3. Comisiones: autobús, fiesta de fin de curso 2°bachiller.

4. Ruegos y preguntas


OHARRA: 2. Batxilergo kurtso amaiera festarako batzorderik ateratzen ez bada, festa ezin izango da ospatu.

NOTA: en caso de no salir comisión para la fiesta de 2° bachiller, ésta no podrá celebrarse

Mesedez, etor zaitezte 2. deialdian.

Se ruega asistir a la 2ª convocatoria

2019-2020 IKASURTEA AUTOBUSA // AUTOBÚS CURSO 2019/2020

IGE k kudeaturiko 2019-20 ikasturterako garraioa:

Transporte AMPA para el curso 2019-20:

PREZIOAK / PRECIOS:

Usansolo (Batxiler)……………………420 €

Galdakao………………..….370 €

 

Garraio erabiltzeko, Guraso elkarteko bazkide izatea eta karneta argazkia ekartzea ezinbestekoa da.

Para el uso del transporte es imprescindible ser socio/a de AMPA y traer una fotografía tamaño carnet.

 

Diru sarrera egiterakoan, mesedez ikasleen izen- abizenak idatzi.

Al realizar el ingreso, por favor poned nombre y apellidos del alumno/a.

 

Banku agiriak emateko eta Karnetak seilatzeko eguna:

Sellado de carnet y entregas de justificante de pago:

 

Irailaren 2an eta 3an, Torrezabal kultur etxean.

18:00tik 19:30ra.

2 y 3 de septiembre en la casa de cultura Torrezabal,

de 18:00h a 19:30h.

CAJA RURAL DE NAVARRA

ES46 3008 0257 2433 5118 2427

(Kontuz! bazkidea baino desberdina 

¡Cuidado! diferente a la de soci@)

EGIN ZAITEZ BAZKIDE // HAZTE SOCIO

Ez galdu gure seme-alaben hezkuntza-bizitzan parte harteko eskubidea:

No perdamos el derecho a participar en la vida educativa de nuestros hijos/as:

 

IGE-ak:

La AMPA:

Finantzaketarekin elkarlanean aritzen da: irteerak, idazleen hitzaldiak, sari batzuk (euskararen eguna, inauteriak) 

Colabora con la financiación de: salidas, conferencias escritores, premios (día del euskera, carnavales)

Urtekaria egiten du eta erabat ordaintzen ditu 4. DBH-o eta 2. Batxilergoko orlak

Elabora el anuario y financia en su totalidad las orlas de 4º ESO y 2º Bachiller

Autobusaren kudeaketa (ikasturtearen zehar eta selektibitatean)

Gestión del autobús durante el curso y en Selectividad

Erakundeekin harremanak ezartzen ditu diru laguntzak kudeatzeko

Establece contactos con las instituciones para gestionar las subvenciones

Ikastaroaren amaieran liburen dohaintza eguna antolatzen du

Organiza el día de donación de libros a fin de curso

… eta jarduera gehiago egin litezke!

¡Y muchas más actividades que se podrían realizar!

 


2019-20 ikasturterako BAZKIDE KUOTA 15€koa izango da.

URTEKARIAREN kuota 10€koa bazkideentzat eta 20€koa EZ-bazkideentzat, ale bakoitzeko.

Diru sarrera egiterakoan, mesedez, ikasleen izen-abizenak idatzi eta egingo duen kurtsoaren maila ere (anai-arrebak badira idatzi “FAMILIA+ABIZENAK”)

CAJA RURAL DE NAVARRA ES28 3008 0257 2132 4764 1024

La cuota de socio/a para el curso 2019-20 será de 15€ por familia.

La cuota de cada ANUARIO será de 10€ por socio y de 20€ por no socio, por cada ejemplar que se desee.

Al realizar el ingreso, por favor, poned nombre y apellidos del alumno/a y curso que va a realizar (en caso de hermanos poner “FAMILIA+APELLIDOS)


https://elexaldege.wordpress.com

elexaldege@gmail.com

Foto de música creado por freepik – http://www.freepik.es

2018-2019 AUTOBUSA

AUTOBUSA IGEk kudeaturiko 2018-19 ikasturterako garraioa:

PREZIOAK:

Usansolo ……………………410 €

Galdakao………………..….360 €

Garraio erabiltzeko, Guraso elkarteko bazkide izatea eta karneta argazkia ekartzea ezinbestekoa da.

Diru sarrera egiterakoan, mesedez ikasleen izen- abizenak idatzi.

Banku agiriak emateko eta Karnetak seilatzeko eguna​:

Irailaren 3an eta 4an,

Torrezabal kultur etxean.

18:00tik 20:00tara.

 

CAJA RURAL DE NAVARRA

ES46 3008 0257 2433 5118 2427

(kontuz bazkidea baino desberdina /Cuidado diferente a la de soci@)

 


Transporte AMPA para el curso 2018-19:

PRECIOS:

Usansolo ……………..…. 410 €

Galdakao…………………..360 €

Para el uso del transporte es imprescindible ser soci@ de AMPA y traer una fotografía tamaño carnet.

Al realizar el ingreso, por favor poned nombre y apellidos del alumn@.

Sellado de carnet y entregas de justificante de pago:

3 y 4 de septiembre

Torrezabal kultur etxea

de 18:00h a 20:00h.

 

CAJA RURAL DE NAVARRA

ES46 3008 0257 2433 5118 2427

(kontuz bazkidea baino desberdina /Cuidado diferente a la de soci@)

 

2018-2019 ELEXALDE GURASO ELKARTEA KUOTAK

 2018-19 ikasturterako

BAZKIDE KUOTA 15€ koa izango da.

Aurten, URTEKARIAREN​ kuota 10€​koa bazkideentzat eta

12€​koa EZ-bazkideentzat, ale bakoitzeko.

Diru sarrera egiterakoan, mesedez ikasleen izen-abizenak​ idatzi eta egingo duen kurtsoaren maila​ ere. ​

CAJA RURAL DE NAVARRA

ES28 3008 0257 2132 4764 1024

 


 

La cuota de socio/a para el curso 2018-19

será de 15€ por familia.

La cuota de cada ANUARIO​, este año será de 10€ socio y

12€ NO socio​, por cada ejemplar que se desee.

Al realizar el ingreso, por favor poned nombre y apellidos del alumno/a y curso​ que va a realizar.

CAJA RURAL DE NAVARRA

ES28 3008 0257 2132 4764 1024

 

2016/2017 BAZKIDE KUOTA ETA AUTOBUSA // CUOTA DE SOCIO Y AUTOBUS

ELEXALDE GURASO ELKARTEA

2016-17  ikasturterako BAZKIDE KUOTA 14€ -koa familiako izango da.

Aurten, URTEKARIAREN kuota 3€koa izango da bazkideentzat eta 6 €koa EZ bazkideentzat, eskatutako ale bakoitzagatik.

Diru sarrera egiterakoan, mesedez ikasleen izen-abizenak idatzi eta egingo duen kurtsoaren maila  (1.,2.,3.,4. eta 1.,2. batxiller)


La cuota de socio/a para el curso 2016-17 será de 14€ por familia.

La cuota de un ANUARIO , este año será de  3€ socio y 6€ NO socio.

Al realizar el ingreso, por favor poned nombre y apellidos del alumno/a y curso que va a realizar (1º,2º,3º,4º y 1º,2º bachiller)

ES28 3008 0257 2132 4764 1024

CAJA RURAL DE NAVARRAAUTOBUSA

IGE 2016-17 ikasturterako garraioa

PREZIOAK:

Usansolo – Etxebarri –Aperribai = 410 €

Galdakao=………………………………360 €

Garraio erabiltzeko, Guraso elkarteko bazkide izatea eta karneta-argazkia ekartzea ezinbestekoa da.

Diru sarrera egiterakoan, mesedez ikasleen izen- abizenak idatzi.

Banku agiriak  emateko eta Karnetak seilatzeko eguna:

Irailaren 5an eta 6an, Torrezabal kultur etxean. 18:30 / 20:00 bitartean


Transporte AMPA para el curso 2016-17

PRECIOS:

Usansolo – Etxebarri –Aperribai = 410 €

Galdakao=………………………………360 €

Para el uso del transporte es imprescindible ser socio/a de AMPA y traer una fotografía tamaño carnet.

Al realizar el ingreso, por favor poned nombre y apellidos del alumno/a.

Sellado de carnet y entregas de justificante de pago:

5 y 6 de septiembre en Torrezabal kultur etxea de 18.30h a 20.00h.

KONTU ZENBAKIA: (kontuz bazkidea baino desberdina) // Nº DE CUENTA: (Cuidado diferente a la de socio)    

ES46 3008 0257 2433 5118 2427

CAJA RURAL DE NAVARRA

Cuota de socio 2015-2016 Bazkide Kuota

2015-16  ikasturterako BAZKIDE KUOTA 12€ -koa izango da.

Aurten, URTEKARIAREN kuota 2€koa izango da bazkideentzat eta 5€ekoa EZ bazkideentzat, eskatutako ale bakoitzagatik.

Diru sarrera egiterakoan, mesedez ikasleen izen- abizen idatzi.


B.B.K.: 2095 3221 95 2041010935


La cuota de socio/a para el curso 2015-16 será de 12€ por familia.

La cuota de un ANUARIO adicional, este año será de  2€ socio y 5€ NO socio, por cada ejemplar que se desee.

Al realizar el ingreso, por favor poned nombre y apellidos del alumno/a