Atzerrian alemaneko, frantseseko eta ingeleseko ikastaroak egiteko plazak // Cursos de alemán, francés e inglés en el extranjero

Atzerrian alemaneko, frantseseko eta ingeleseko ikastaroak egiteko plazak, Euskal Autonomia Erkidegoaren funts publikoz finantzatzen diren ikastetxetan, DBHko 3. eta 4. mailetan eta Batxilergoko 1. eta 2. mailetan matrikulatutako ikasleentzat.

https://euskadi.net/diru_laguntza/-/2013/hizkuntza-atzerri/eu/

Se convocan plazas para la realización de cursos de alemán, francés e inglés en el extranjero para alumnos y alumnas de 3º y 4º cursos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y de 1er y 2º cursos de Bachillerato matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de Euskadi.

https://euskadi.net/ayuda_subvencion/-/2013/hizkuntza-atzerri/es/