AMPA de Elelxalde BHI – Cursos intensivos de EGA y de Perfiles lingüìsticos de HABE

  1. Objetivo:

Asegurar un conocimiento de l@s alumn@s de los ùltimos niveles del Instituto sobre los exàmenes de EGA y de los Perfiles Lingüìsticos convocados por HABE.

Informaciòn relativa a los exàmenes: Còmo son y cuàntas partes los forman, què se pide para aprobarlos, calendarios, plazos…

Avanzar en la superación del nivel exigido: ofreciendo a l@s alumn@s herramientas para realizar un autodiagnòstico, para que sepan si estàn preparad@s para ir al exàmen con garantìas para aprobarlo: profundizaremos en las reglas de Euskaltzaindia, erdarakadas, ortografìa, realizando exámenes reales en clase, para que cada un@ vea su nivel.

Para poder presentarse al exàmen de EGA hay que cumplir los 17 años el año en que se presenten, por lo tanto, es un cursillo para alumn@s de màs de 16 años en adelante, si el objetivo posterior es realizar dicho exàmen.

Por otro lado, por realizar este curso en nuestro euskaltegi homologado, cumpliendo la asistencia y dando el nivel, optaràn a hacer el Perfil 3 de HABE. Durante el curso, se les pasarà la informaciòn correspondiente y se trabajarà con ese objetivo dentro del currìculo del susodicho curso.

Horas a impartir:

a) Curso intensivo de 100 horas: Comenzando el 26 de mayo hasta el 17 de junio; posteriormente, en septiembre, utilizaremos los 3 dias restantes para refrescar y afincar lo trabajado durante mayo-junio. En total, 100 horas, 5 horas al dìa(08:30-14:00), con un descanso diario de 30 minutos.

Curso apropiado para l@s que desean realizar el exámen a corto plazo. De todas maneras, hay que tener en cuenta que la siguiente convocatoria es en septiembre.

Lugar del curso:

Teniendo en cuenta que en el instituto no tendrán clase a partir del 20 de mayo, el curso se impartirà en el euskaltegi Barandiaran AEK, esperando asì que sea màs còmodo para l@s alumn@s. Direcciòn: C/ Barandiaran, 5 ( Delante del supermercado Simply).

  1. Precio:

El precio del curso es el siguiente:

100 horas x 1,70 € la hora = 170 euros.

Plazo de matriculaciòn:

Durante todo abril hasta el 19 de mayo. El cobro del curso se harà el 20 de mayo.

SUBVENCIONES:

L@s alumn@s (l@s de Galdakao, por lo menos) recibiràn una subvenciòn del 45% de lo pagado por parte del Ayuntamiento, teniendo una asistencia del 90% sobre las horas impartidas y teniendo un aprovechamiento apropiado. Según la ordenanza de subvenciòn municipal del alumnado de euskara, podrìa haber un prorrateo a la hora del reparto (a pesar de no ser lo habitual). Esto sucede cuando la cuantìa de la partida destinada a pagar esas subvenciones no es suficiente para atender la demanda existente, y supone el reparto de dicha partida entre las solicitudes presentadas, aunque no se llegue a la cantidad (45%) previamente marcada.

Una vez terminado el curso, a cada alumn@que ha cumplido con estas condiciones, se le ayudarà a preparar los papeles exigidos para el cobro de la subvenciòn. Durante todo julio, l@s alumnøs los meteràn en la oficina municipal ESAN. El dinero se suele cobrar en noviembre-diciembre.

  1. * Actividades complementarias inmportantes para ayudar en la preparaciòn de estos exàmenes:

  2. Entre todas ellas, queremos resaltar las siguientes:

A l@s alumn@s, se les enseñarà las diferentes posibilidades que ofrece Internet para profundizar en su preparaciòn: Utilizaciòn de webs apropiadas, con intenciòn de desarrollar su autonomìa.

A la hora de realizar la matrìcula para los exàmenes, toda la informaciòn necesaria serà dada tanto en euskara como en castellano, para que tanto padres y madres sepan cuàles son los pasa a dar.

– Se les ayudarà a l@s alumn@s a la hora de realizar el tramite de la matrìcula: Se acordarà un dìa y un horario determinado para la realizaciòn de ese tràmite junto con nosotr@s, si fuese necesario. Toda esa informaciòn se les darà en el aula.

– Recibiràn la visita de un euskaldun / euskaltzale: Con renombre o interesante, tenemos amig@s que podrìan motivar especialmente a l@s alumn@s para que utilicen más el idioma. Objetivo: promover su uso.

Barandiaran kalea, 5 / Galdakao 48960 (Bizkaia)

tel.: 94 456 41 19 email: barandiaran@aek.eus

euskaraz_gozatu_foto300x168

Elexalde IGE – HABE Hizkuntz Eskakizunak eta EGA ikastaro trinkoak

  1. HABE Hizkuntz Eskakizunak eta EGA ikastaro trinkoak

    1. Helburua:

Institutuetako azken mailetako ikasleentzako EGAren eta HABEk deitutako Hizkuntza Eskakizunen aurrean, aurrezagutza minimo bat ziurtatzea:

Azterketen euren nondik-norakoak: zenbat zati duen eta nolakoak diren, gainditzeko zer eskatzen den, egutegiak, epeak…

Euskararen aldetik dituzten zailtasunak: ikasleek autodiagnosia egiteko tresnak eskaini, azterketetara joateko prestatuta dauden ala ez jakin dezaten: Euskaltzaindiaren azken arauak, erdarakadak, ortografia eta abarri gainbegiradatxo arina egin ostean, azterketak klasean egin, bakoitzak bere maila ikus dezan.

EGA azterketara aurkezteko 17 urte bete behar dira azterketa egiten den urtean, beraz, 16 urtetik gorakoentzako ikastaroa izango litzateke, ostean azterketa egitea baldin bada helburua.

Bestetik, HABEk kudeatzen duen 3. Hizkuntza Eskakizuna egiteko modua izan lezakete ikasleek. Ikastaroan bertan pasatuko zaie informazioa eta berori landuko da ikastaroaren barneko curriculumaren barruan.

Ordu kopurua:

a) 100 orduko ikastaro trinkoa: maiatzaren 26an hasi ekainaren 17ra arte; Eta gero, irailerako 3 egun gehiago adostuko dira ikastaroa guztiz amaitu ahal izatzeko. Orotara 100 ordu izango dira, 5 orduko saiotan banatuta (08:30-14:00), ordu erdiko atsedenaldia tarteko.

Azterketa berehala egin nahi dutenentzat izan daiteke egokia. Dena den, kontuan eduki hurrengo deialdia irailean dela.

Egoitza:

Maiatzaren 20tik aurrera institutuan eskolarik izango ez dutela kontuan hartuta, Barandiara AEKko euskaltegian egingo da ikastaroa (ikasleen erosoago izango delakoan). Helbidea: Barandiaran 5 (Simply supermerkatuaren aurrean)

  1. Prezioa:

Ikastaroon prezioa honako hau izango litzateke:

100 ordu x 1,70 € orduko = 170 euro

Matrikulatzeko epea:

Apirila osoa maiatzaren 19ra arte. Ikastaroaren kobraketa maiatzaren 20an egingo da.

DIRU-LAGUNTZAK:

Ikasleek (Galdakaokoek behintzat) %45eko dirulaguntza jasoko dute Udalaren partetik, orduen %90eko asistentzia errespetatuz gero, eta aprobetxamendu egokia izanik. Udaleko euskara ikasleen diru-laguntzen arautegiaren arabera, diru-laguntzak banatzeko orduan prorrateoa izan dezakete, (nahiz eta oso ohikoa ez izan). Udalak urte horretarako aurreikusitako diru-partida euskara ikasten dabiltzan guztientzat nahikoa ez den kasuetan gertatzen da kasu hau. Porrateoa egiteak suposatzen duena honako hau da: norberari legez dagokion diru-partida baino gutxiago izatea, eskatu duten ikasle kopuruak gora egin duelako eta aurreikusitako diru-partida nahiko izan ez delako.

Behin ikastaroa amaituta arautegia bete duten ikasle bakoitzari berari dagozkion paperak prestatzen lagunduko diogu. Uztailean udaleko ESAN bulegoan sartuko dituzte paperok. Horretarako uztaila osoa izango dute. Diru-laguntza urte bereko azaro-abendu aldera jasoko dute.

  1. Ikaskuntza laguntzeko bestelako ekintza garrantzitsuak:

  2. Euren ikasketa prozesoa laguntzekoen artean, hauexek iruditzen zaizkigu interesgarri, bereziki:

Internet sarean Euskara hobetzeari begirako aukerak jakinaraziko zaizkio ikasleari: Gure esku dauden edo ezagutzen ditugun web egokien erabilera, euren autonomia sustatzeari begira.

Azterketetarako matrikula egiteko, behar den informazioa, euskaraz zein gaztelaniaz, guraso guztiek jakin dezaten eginbeharra zein den.

Azterketarako matrikulak egiteko laguntza: Egun batean ordutegi tarte batean, geurekin batera egiteko aukera izango dute ikasleek. Informazio hori guztia gelan jakinaraziko zaie.

Euskaldun euskaltzale baten bisita, besteak beste: Gure inguruan, halako batzuk ezagutzen ditugu eta euren euskararekiko harremana ikasleei azaltzeari oso motibagarri deritzogo. Asmoa, erabilera bultzatzea

Barandiaran kalea, 5 / Galdakao 48960 (Bizkaia)

tel.: 94 456 41 19 email: barandiaran@aek.eus

euskaraz_gozatu_foto300x168

Gorantz goaz, Go Go!

Gorantz goaz Go! Go!

Tximeleta hego gabe
ez doan gisa aske hor
euskaldunok euskerarik
gabe ere ez gara inor

nola onartuko dira
kanpoko lege arrotzak?
Sistema propioak baino
ez du balio guretzat

datorrenari kaixo bat
sekula ere ez adio
horrek etxeko haurrari
nahiko irakasten dio

Elkartasunez begitu
nor daukazun inguruan
ondokoak behar zaitu
zuk behar duzun moduan

nola ulertu eskola
gure herritik harago?
Eskola gure herriari
lotuta baldin badago

noiz ulertu behar dugu
neska ta mutil tropela
gure sexuen gainetik
gizaki bat dagoela

Altxatu besoak
hastera doa jaia
Gorantz goaz Go! Go!
Bidean inor ahaztu gabe
gure hezkuntzaren alde
eskola publikoaren alde

Datorren asteko barikuan, maiatzaren 31n, arrastiko 18:00etan Torrezabal Kultur Etxeko areto nagusian izango dan ZUZTARLUZE txapelketaren finala

zuztarluzelogoa

Zuztarluze txapelketaren laburpena

1. SAIOA L.H. 5 – 6 9:45-11:15

IKASTETXEA PARTE-HARTZAILEAK MAILA
GANDASEGI H.I. LIBE GOITIA eta IKER IZAGIRRE 6.B
EGUZKIBEGI IKAST. IÑAKI RUIZ eta XABI REBUELTA LH5
UNKINA H.I. MIRARI ATANCE AYESTA eta
NAIA ETXEBARRIA CABEZAS LH5
LH5
APERRIBAI H.I. NAIA GOROSTIOLA BUSTAMANTE eta
MAIDER PEREA VALIENTE LH6
LH5
URRETA H.I. JONE BARRUETA ETXEBARRIA eta
IRANTZU LARRUSKAIN URIARTE LH5

2. SAIOA DBH 1- 2 11:30-13:00

IKASTETXEA PARTE-HARTZAILEAK MAILA
ELEXALDE BHI ANE PÉREZ eta ANE BERNAOLA
ELEXALDE BHI IRENE DE LA FUENTE eta MARINA DE LA FUENTE
EGUZKIBEGI IKAST. NAHIA URRUTIKOETXEA eta DABID CORRAL
BENGOETXE BHI AINHOA UGARTE ARKARAZO eta
AINARA CASTRO NEGRETE 1. maila
2. maila

3. SAIOA DBH 3 – 4 18:00-19:30

IKASTETXEA PARTE-HARTZAILEAK MAILA
ELEXALDE BHI JON LEZAMETA eta BEÑAT ARGOITIA
ELEXALDE BHI UNAI BEITIA eta LOREA ATUTXA
EGUZKIBEGI IKAST. EKAITZ AGINAGALDE eta UNAI GÓMEZ
BENGOETXE BHI GILBERT KOSI RODRÍGUEZ eta
IKER GUANTES GARCÍA 3. maila
4. maila